Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian lên men đến hàm lượng đường khử, amino acid, polyphenol tổng số và khả năng kháng oxy hóa của tỏi bắc vỏ tía lấn men (Allium sativum L.) Tải Download PDF