##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cây mơ lông (Paederia lanuginose Wall.) là loài thực vật được trồng khá nhiều ở nước ta. Chúng được dùng như một loại rau gia vị ăn kèm với một số loại thịt khác nhau hay được dùng như vị thuốc có tác dụng sát khuẩn, chữa phong tê, tẩy giun, giải độc. Nhiều nghiên cứu đã công bố khả năng kháng oxy hóa của mơ tròn (Paederia foetida L.) nhưng nghiên cứu trên mơ lông còn hạn chế. Do vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của lá mơ lông (mơ tam thể) cũng như so sánh khả năng kháng oxy hóa với mơ tròn. Khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá mơ lông được xác định bằng phương pháp ferric thiocyanate (FTC) và được so sánh với các chất kháng oxy hóa khác. Kết quả phân tích cho thấy rằng khả năng kháng oxy hóa trong mẫu tươi cao hơn mẫu khô. Khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá mơ lông tương đương lá mơ tròn nhưng thấp hơn của vitamin C và E. Hai thành phần được cho là có khả năng kháng oxy hóa cao trong lá mơ lông là polyphenol và vitamin C đã được xác định với hàm lượng tương ứng là 32,91 và 30,13%.


ABSTRACT
Paederia lanuginose Wall. is a climbing plant found easily in Vietnam. It is used popularly as a leafy vegetable with meat or as traditional medicine for antiseptic, antiseptic, deworming, detoxification. Many studies have published the antioxidant activity of the extraction of Paederia foetida but limited publication of Paederia lanuginose were reported. The objectives of this study were: (1) to assess the antioxidant activity of Paederia lanuginose Wall. leaves; (2) to compare antioxidant activities of Paederia lanuginose and Paederia foetida. The antioxidant capacity of Paederia lanuginose Wall. leaf extract was determined by FTC method and compared with other antioxidant substances. The analytical results showed that the antioxidation of fresh samples is higher
than that of dried samples. The antioxidant ability of Paederia lanuginose Wall. leaf extract is lower than that of vitamin C and E. Polyphenols and vitamin C are two factors contributing to antioxidant activity of the Paederia lanuginose Wall. leaf extract with 32,91 and 30,13%, respectively.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo