Trở lại chi tiết bài báo Phương pháp xác định chu kỳ dao động riêng của nhà nhiều tầng Tải Download PDF