##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Nguyễn Anh Dũng

Tóm tắt

Động đất là một thảm họa thiên nhiên nguy hiểm. Việc xác định tác động của động đất lên công trình là vấn đề phức tạp, trong đó việc xác định được chu kỳ dao động riêng của công trình đóng vai trò quyết định trong các bài toán thiết kế kháng chấn cho công trình xây dựng. Trong bài báo này chu kì dao động riêng của nhà nhiều tầng được xác định dựa trên các công thức thực nghiệm trong các tiêu chuẩn thiết kế và bằng phần mềm phân tích kết cấu Sap2000. Bài báo cũng chỉ sự phù hợp và tính chính xác của các phương pháp tính toán chu kỳ dao động của nhà nhiều tầng. Chu kì dao động phụ thuộc vào khối lượng và độ cứng của công trình. Với những công trình có chiều cao nhỏ hơn 14 tầng (khoảng 50m) thì có thể dùng công thức thực nghiệm theo TCVN 9386-2012 để xác định chu kì, lúc này ảnh hưởng của dạng dao động đầu tiên chiếm chủ đạo. Với những công trình có chiều cao lớn hơn nên dùng phần mềm phân tích kết cấu để xác định và khi tính dao động theo phần mềm cần kể tới hệ số ảnh hưởng của tường chèn.


ABSTRACT
Earthquakes are a dangerous natural disaster. The determining of the impact of earthquakes on buildings is a complicated issue, in which the determination of the fundamental periods of the building plays a decisive role in the problem of seismic resistance design for construction works. In this paper, the fundamental periods of high buildings are determined based on the empirical formulas in design standards and by Sap2000 structural analysis software. Based on the calculated results, the paper shows the appropriateness and accuracy of the methods of calculating the fundamental periods of high buildings. This is an important conclusion in the design of seismic resistance for high buildings.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo