Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố trong giai đoạn ngâm và ủ đến khả năng sinh tổng hợp Gama aminobutyric acid của giống lúa tím thảo dược Vĩnh Hòa (VH1) Tải Download PDF