##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Gamma aminobutyric acid (GABA) là một hợp chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng giảm stress, an thần, ngủ ngon, thư giãn cơ bắp… Gạo thường chứa một lượng GABA nhất định, thông qua quá trình nảy mầm có thể làm gia tăng hàm lượng GABA trong gạo lứt lên nhiều lần. Đối với các loại gạo lứt khác nhau thì điều kiện nảy mầm cũng không giống nhau. Nghiên cứu được tiến hành ở công đoạn ngâm, ủ với các điều kiện nhiệt độ và thời gian khác nhau nhằm xác định được các thông số kỹ thuật phù hợp cho quá trình nảy mầm gạo tím thảo dược Vĩnh Hòa. Kết quả thực nghiệm cho thấy: ngâm gạo lứt VH1 ở nhiệt độ 34 o C trong 20 giờ, sau đó ủ ở nhiệt độ 36 o C trong 32 giờ thì hàm lượng GABA sinh thành đạt giá trị lớn nhất (86,76 mg/kg) tăng gấp 5,61 lần so với nguyên liệu ban đầu. Một số thành phần dinh dưỡng của gạo mầm cũng được xác định như: Protein 6,61 mg/100g; Lipid 2,38 mg/100g; Đường tổng số 70,97 mg/100g.


ABSTRACT
Gamma aminobutyric acid (GABA) is a neurotransmitter compound that reduces stress, helps sedation and muscle relaxation, sleep well, ... The rice usually contains a certain amount of GABA. Through germination of brown rice the content of this compound increase. The germination conditions effected on GABA production are not the same among the different types of brown rice variety. The study was conducted on the immersion and incubation stages to determine the appropriate technical parameters for the germination stage of Vinh Hoa herbal purple rice. Experimental results showed that the immersed optimal temperature for brown rice VH1 produces high GABA after 20 hours was 34 o C. The optimal parameters in incubation tage were 36 o C and 32 hours. Under those conditions the concentration of GABA was highest. It was 86.76 mg/kg that increased 5.61 times compared to the control one. Some nutritional components of germ-rice were

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo