Trở lại chi tiết bài báo Khả năng kháng nấm Fusarium solani gây bệnh trên cà chua sau thu hoạch của dịch chiết lá và hạt xoan (Melia azedarach) Tải Download PDF