##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Máy xát vỏ cà phê XV-1500 là loại máy xát vỏ cà phê quả tươi kiểu rulô ngang hai tầng, năng suất 1500kg/h. Đây là loại máy xát vỏ quả có cấu tạo đơn giản, dễ vận hành, bảo trì và sửa chữa nên được áp dụng khá phổ biến cho các cơ sở chế biến cà phê có qui mô vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay. Để giảm thời gian và kinh phí cho việc thiết kế và chế tạo máy, chúng tôi đã xây dựng mô hình toán quá trình xát vỏ dựa trên cơ sở tính toán cân bằng năng lượng của rulô xát, từ đó đã xác định được một số thông số về cấu tạo và chế độ làm việc nhằm định hướng cho việc thiết kế. Kết quả tính
toán đã xác định các thông số cơ bản của bộ phận xát vỏ: đường kính rulô xát D= 0,22m, chiều dài rulô xát L= 0,5 m, số hàng vấu xát trên rulô xát z= 69 hàng, số vấu xát trên một hàng m v = 26, khoảng cách giữa các vấu trên một hàng λ=19,2mm, số vòng quay của rulô xát n=800vg/ph và công suất động cơ điện N đc =1,1kW. Các thông số nghiên cứu trên là cơ sở để thiết kế, chế tạo máy xát vỏ cà phê kiểu rulô ngang hai tầng phục vụ sản xuất.


ABSTRACT
Coffee husk hulling machine XV-1500, which is used to hull coffee husk with capacity of 1,500 kg/hour, has two layers of cylinder. This machine has simple structure, easy to operate, maintenance and repair. Hence, it is widely used by small and medium coffee factories in Vietnam. To reduce time and costs for designing and manufacturing the machine, the hulling process has been modeled by applying mathematical functions that based on theories of energy balance for peeling cylinder. Some important parameters of structure and working mode have been determined to orient the design and manufacture. Modeling result has determined basic parameters of hulling parts: cylinder diameter D= 0,22 m, cylinder length L = 0,5 m, number of teeth on a row m v = 26, distance between each tooth on a row λ=19,2 mm, rotation number of hulling roller n = 800 rpm, electric motor capacity N dc =1,1 kW.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo