Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của độ già thu hoạch chuối tiêu hồng (Musa paradisiaca L.) đến chất lượng và thời hạn tồn trữ sau thu hoạch Tải Download PDF