Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy, tách chiết carotenoid và bảo quản bằng vi bao carotenoid từ vỏ quả gấc Tải Download PDF