Main Article Content

Trần Thanh Quỳnh Anh Nguyễn Thị Vân Anh Đoàn Thị Thanh Thảo

Tóm tắt

Rau diếp cá từ lâu đã được biết đến như một loại rau ăn sống phổ biến trong bữa ăn của người Việt Nam, nó giúp kích thích tiêu hóa, tăng thêm mùi vị món ăn, tạo cảm giác ngon miệng. Ngoài ra rau diếp cá là một trong những loại thực vật có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt trong rau diếp cá có nhóm hoạt chất flavonoid, sterol và vitamin C đã được rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu về đặc tính sinh học có tác dụng kháng oxy hóa và kháng khuẩn nên loại rau này có thể sử dụng làm thực phẩm chức năng và rất tốt cho sức khoẻ. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc khảo sát nguyên liệu thích hợp để sản xuất trà túi lọc rau diếp cá, khảo sát thời gian làm héo, khảo sát nhiệt độ sấy và khảo sát thời gian sao trà thích hợp cho sản phẩm trà túi lọc nhằm mục đích giữ được các hoạt chất quý trong rau diếp cá đồng thời giúp kéo dài thời gian sử dụng đối với nguyên liệu này và đa dạng hoá sản phẩm. Kết quả thu được ở quy mô phòng thí nghiệm cho thấy, trà túi lọc từ rau diếp cá có thể được chế biến bằng cách chọn rau tươi, không bị sâu đục, không bị hư, úng để tạo sản phẩm trà đạt kết quả tốt nhất; thời gian làm héo là 24 - 36 giờ; nhiệt độ sấy 60 o C và thời gian sao trà 3 phút cho chất lượng trà tốt nhất về màu sắc, mùi vị cũng như giữ được chất lượng ban đầu của nguyên liệu.


Fish Mint has long been known as a popular raw vegetable in Vietnamese meals, it helps to stimulate digestion, increase the flavor of food, create appetite. In addition, fish mint is one of the plants with high nutritional value especially in fish mint that have active ingredients group of flavonoid, sterols and vitamin C which has been studied by many scientists on biological characteristics. Use antioxidant and antibacterial so this vegetable can be used as a functional food and very good for health. This paper presents the results of the study of the effect of investigating the appropriate materials for the production
of fish mint tea bag, investigating the time of wilting, drying temperature survey and surveying the appropriate time of tea. for filtered tea products aimed at keeping precious active ingredients in fish mint and at the same time helping to extend the shelf life of fish mint materials and diversify products. The results obtained at the laboratory scale are: bagged tea from fish mint select the best type, not be borer, not damaged, waterlogged to make the tea products achieve the best results; Wilting time is 24-36 hours; The drying temperature is 60 o C and the star tea time is 3 minutes for the best quality of tea in terms of color, taste as well as keeping the original quality of the material.

Article Details

Mục
Bài báo