Trở lại chi tiết bài báo Thử nghiệm sản xuất giống cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) tại Thừa Thiên Huế Tải Download PDF