##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cá Sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) là đối tượng được nuôi khá phổ biến ở các tỉnh phía Nam của Việt Nam. Đây là loài cá có chất lượng thịt cao, dễ nuôi và nuôi ở nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, loài cá này hiện nay chưa được phát triển nuôi ở Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống cá Sặc rằn tại khu vực Thừa Thiên Huế thực hiện từ tháng 3 đến tháng 11, năm 2018. Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm đánh giá khả năng thành thục cá bố mẹ; kích thích thử nghiệm sinh sản nhân tạo, ấp nở và ương nuôi cá bột, cá giống. Kết quả cho thấy tỉ lệ thành thục dao động từ 80 – 100% sau 1 tháng nuôi vỗ. Với liều 0,1 mg LH-RHa + 5 mg DOM /kg cá cái cho tỷ lệ đẻ đạt 100%, sức sinh sản thực tế đạt 270.000 trứng/kg, tỷ lệ trứng thụ tinh đạt trung bình 87%, tỷ lệ nở đạt 91,5%, tỷ lệ sống cá bột đạt trên 76%. Nghiên cứu thử nghiệm ương cá bột lên cá giống đạt 76,6%. Từ kết quả đó cho thấy việc sản xuất giống nhân tạo cá Sặc rằn tại Thừa Thiên Huế là hoàn toàn khả thi.


ABTRACT
The snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) is a fish species widely cultured in the South of Vietnam. This species has high quality of meat content and it is easy to culture with different methods and scales. However, this species has not been cultured in Thua Thien Hue. The study on artificial reproduction of snakeskin gourami in Thua Thien Hue was implemented from March to November, 2018. The investigated biological (particularly reproductive) characteristics included maturation and spawning capacity of broodstock in captivity, incubation and hatching of eggs and rearing of larvae and fry. This study indicated that the percentage of broodstock reached maturity ranged from 80 to 100% after one month of rearing and conditioning broodstock. All of female fish treated with 0,1 mg LH-RHa + 5 mg DOM /kg successfully spawned with 270,000 eggs/kg. The average percentage of fertilized, hatched eggs and survival fry were 87, 91.5 and 76%, respectively. The survival rate of fingerling was 76.6%. Based on the results of present study, we concluded that the artificial reproduction of snakeskin gourami in Thua Thien Hue is feasible.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo