Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thành phần của tỏi sau lên men và ứng dụng để sản xuất nước mắm tỏi đen Tải Download PDF