Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của mật độ gieo sạ và lượng phân đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa PY2 trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại tỉnh Ninh Thuận Tải Download PDF