Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa trung ngày vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi Tải Download PDF