Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu sự sinh trưởng, phát triển và năng suất nấm Vân chi (Trametes versicolor) trên nguyên liệu mùn cưa cao su với tỷ lệ giống cấy khác nhau tại tỉnh Thừa Thiên Huế Tải Download PDF