Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá sự phù hợp sinh thái và đề xuất các giải pháp bảo tồn, quy hoạch loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth.) tại tỉnh Thừa Thiên Huế Tải Download PDF