Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của mật độ trồng và phân bón đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây cà gai leo (Solanum hainanense Hance) tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Tải Download PDF