Trở lại chi tiết bài báo Khảo nghiệm một số giống lúa có khả năng chịu hạn tại Quảng Nam Tải Download PDF