Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa lai mới vụ Đông Xuân 2016 - 2017 tại Quảng Ngãi Tải Download PDF