##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số đặc điểm mô bệnh học của Cá Chẽm (Lates calcarifer) cảm nhiễm Streptococcus iniae trong điều kiện thực nghiệm. Cá Chẽm thí nghiệm ở giai đoạn giống, có khối lượng trung bình 7,2 g/con, số lượng cá thí nghiệm là 60 con. Thí nghiệm được bố trí với 2 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Nghiệm thức thí nghiệm với vi khuẩn Streptococcus iniae được tiêm 0,1 mL dịch huyền phù vi khuẩn với mật độ là 1,9x105 CFU/mL. Theo dõi thí nghiệm và xác định dấu hiệu bệnh lý trong 14 ngày. Kết quả cảm nhiễm vi khuẩn Streptococcus iniae trên Cá Chẽm cho thấy sau 02 ngày cảm nhiễm cá thể hiện các dấu hiệu bệnh lý như giảm ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước, xuất huyết trên da và gốc vây, mắt lồi và xuất huyết. Vi khuẩn Streptococcus iniae đã được phân lập lại trên các mẫu cá bị bệnh. Quan sát kính phết mẫu tươi mô lách, thận nhuộm Wright và Giemsa phát hiện nhiều cầu khuẩn Gram dương. Kết quả nghiên cứu mô học Cá Chẽm cảm nhiễm Streptococcus iniae trong điều kiện thực nghiệm cho thấy vi khuẩn Streptococcus iniae gây biến đổi cấu trúc mô của gan, thận, lách và não cá. Gan bị xuất huyết và hoại tử, melanin hóa và không bào hóa trên gan; thận bị hoại tử, mất cấu trúc, melanin hóa và gia tăng trung tâm đại thực bào sắc tố trong thận; mô lách bị biến đổi cấu trúc, trung tâm đại thực bào sắc tố tập trung nhiều trên lách; mô não bị hoại tử, màng não dày lên và xuất huyết.


ABSTRACT


This study was carried out to identify the histopathological characteristics of barramundi (Lates calcarifer) infected Streptococcus iniae. Sixty fish (average weight 7.2 g) were set up with 2 treatments in triplicate. In treatments, fish were injected (i.p. - intrapetritoneal injection) with 0.1mL Streptococcus iniae at the dose of 1.9 x 105 CFU/mL/fish, in control treatment, fish were injected with 0.1 mL saline solution 0.87% NaCl. Experiment were done in 14 days. After 2 days, infected fish showed the clinical signs consisting of anorexia, haemorrhagic on the skin surface and fins, pop- and haemorrhagic-eyed. Streptococcus iniae was recovered and identified from all moribund or dead fish. Microscopic observation of fresh smear and stained with Wright and Giemsa of spleen, kidney from these specimens revealed small cocci, gram positive bacterial cells. Histopathological analysis of Streptococcus iniae infected barramundi revealed structural changed of tissues, haemorrhage and necrosis in liver, kidney, spleen and brain.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo