##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bài báo trình bày một giải pháp tích hợp hệ thống tưới và phun thuốc tự động cho các vườn cây ăn trái. Hệ thống hoạt động dựa trên bộ điều khiển logic khả trình PLC (Programmable Logic Controller) S7-1200. Bộ điều khiển đo độ ẩm của đất xung quanh gốc cây dựa trên phương pháp nội suy tuyến tính. Tính mới của giải pháp đề nghị là phương pháp nội suy tuyến tính được áp dụng cho việc đo độ ẩm của đất nhằm giảm chi phí lắp đặt cảm biến cho người sử dụng. Việc ra lệnh động cơ bơm tưới nước dựa trên nhu cầu cần nước của cây hay độ ẩm của đất. Hơn nữa, hệ thống phun thuốc cũng được thiết lập tự động dựa vào thời gian thực của PLC. Ngoài ra hệ thống điều khiển tưới và phun thuốc được điều khiển và giám sát thông qua màn hình điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Hệ thống thử nghiệm hoạt động tốt và ổn định. Kết quả này đã chứng minh tính khả thi và sẵn sàng áp dụng cho việc tưới và/hoặc phun thuốc tự động cho các vườn cây ăn trái.


ABSTRACT


The study presents an integrated solution of pesticide spraying and water sprinkling automatically system for orchards. The system is controlled and monitored based on programmable logic controllers (Programmable Logic Controller - PLC) S7-1200. The controller measures the moisture at several layers of soil around trees to get average humidity value using the linear interpolation method. The cost for sensors could be reduced if the soil moisture is interpolated. The measured moisture spray pesticide based on the set real-time of the PLC. Additionally, all processes of watering and spraying are controlled and monitored through SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) system. The proposed system works well and stable. The experimental results demonstrated our method is feasible and ready to apply to sprinkle water and spraying pesticide for the orchards.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo