##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nhằm đánh giá tình hình bệnh viêm tử cung trên chó và sự thay đổi một số chỉ tiêu sinh hóa máu, nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại phòng khám đa khoa thú cưng Trường Sơn - Thành phố Đà Nẵng từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 31/52 chó cái bị viêm tử cung với các dấu hiệu lâm sàng phổ biến là chảy dịch từ âm hộ (77,4%), bụng chướng to (74,1%), bỏ ăn (74,1%), uống nhiều nước (45,1%), sốt (61,2 %), tiêu chảy (41,9%) và nôn mửa (32,9%). Kết quả cũng cho thấy bệnh xảy ra nhiều hơn ở giống chó ngoại và giảm theo số lứa đẻ. Kết quả xét nghiệm sinh hóa cho thấy, hoạt độ enzyme ALP, ALT (GPT), glucose, amylase huyết thanh và calcium máu không tăng. Hoạt độ enzyme AST (GOT) tăng nhẹ khoảng 1,3 lần so với bình thường. Nồng độ urea huyết thanh dao động từ 4,0 – 20,6 mmol/L cao hơn chỉ tiêu bình thường là 2,5 – 7,5 mmol/L từ 2 – 3 lần. Nồng độ creatinine huyết thanh dao động trong khoảng từ 37,2 – 248,22 mmol/L cao hơn so với chỉ tiêu bình thường là 52 – 120 mmol/L khoảng 2 lần. Từ kết quả sinh hóa cho thấy khi chó bị viêm tử cung có ảnh hưởng đến chức năng của thận và không ảnh hưởng đến các chức năng của gan và tụy.


ABSTRACT


Cross-sectional study was conducted at the Truong Son Veterinary Clinic - Danang City from September 2017 to January 2018 to assess the incidence of uteritis in dogs and changes in some hemato-biologycal parameters blood. Results show that 31 of 52 bitches were subjected to uteritis with the most common clinical signs of vaginal discharge (77.4%), abdominal obstruction (74.1%), (74.1%), heavy drinking (45.1%), fever (61.2%), diarrhea (41.9%) and vomiting (32.9%). The results also show that the disease occurred more frequently in exotic breed dogs and decreased in parity. Results of biochemical tests show that serum ALP, ALT (GPT) activity did not increase. AST (GOT) enzyme activity increased slightly by 1.3 times compared to normal. Serum glucose levels do not change. Serum amylase, blood calcium level is not changed compared to normal. Serum urea levels ranged from 4.0 to 20.6 mmol/L, higher than the normal range of 2.5 to 7.5 mmol/L from 2 to 3 times. Serum creatinine concentrations ranged from 37.2 to 248.22 mmol/L, higher than the normal range of 52-120 mmol/L twice. Biochemical findings indicate that when a dog with a uterine inflammation affects the functioning of the kidneys and does not affect the function of the liver and pancreas.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo