##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Thí nghiệm tiến hành trên 4 loại nguyên liệu mùn cưa khác nhau bao gồm mùn cưa gỗ cây cao su, mùn cưa gỗ tạp, mùn cưa gỗ tràm và mùn cưa gỗ mềm; nguồn giống được nhập từ Viện Di truyền Nông nghiệp Hà Nội, bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD), 3 lần nhắc laị trong vụ Đông Xuân 2016-2017 tại Thừa Thiên Huế. Kết quả chọn được nguyên liệu mùn cưa gỗ cây cao su phối trộn với các chất phụ gia 2% cám gạo + 2% bột ngô + 0,5% bột nhẹ + 0,5% đường, rút ngắn thời gian sinh trưởng phát triển của nấm Vân Chi. Kích thước dọc mũ nấm đạt 12,28 cm, kích thước ngang mũ
nấm 6,14 cm và năng suất đạt 38,64 gram nấm khô/kg nguyên liệu khô, dẫn đến lãi ròng thu được đạt cao nhất 18,923 triệu đồng/tấn nguyên liệu khô. Như vậy, trong thực tiễn sản xuất có thể sử dụng mùn cưa gỗ cây cao su trồng nấm Vân Chi để mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho người dân
trồng nấm.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo