Trở lại chi tiết bài báo Phân lập, tuyển chọn nấm men và xác định điều kiện ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu cà na (Canarium album) Tải Download PDF