##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Áo đường mềm, một loại kết cấu mặt đường bằng vật liệu bê tông nhựa, được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam, chiếm khoảng 90% tổng diện tích đường bộ các loại. Trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng áo đường mềm thì biến đổi khí hậu là nhóm yếu tố được dự báo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng áo đường mềm trong điều kiện môi trường đang biến đổi khắc nghiệt như ở khu vực Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở khảo sát thực trạng áo đường mềm tại khu vực Bắc Trung Bộ, bài báo tập trung nhận diện dạng hư hỏng, phân tích nguyên nhân tác động và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến chất lượng áo đường mềm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học giúp định hướng nghiên cứu nâng cao chất lượng, bổ sung quy trình thiết kế, thi công, quản lý và khai thác áo đường mềm thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo