Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa chịu mặn tại Quảng Nam Tải Download PDF