Trở lại chi tiết bài báo Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ ớt cay a riêu tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Tải Download PDF