Trở lại chi tiết bài báo Ảnh hưởng của việc thu hồi đất để xây dựng khu du lịch sinh thái đến sinh kế của các hộ sản xuất nông - ngư nghiệp ven biển: trường hợp nghiên cứu tại xã hải ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Tải Download PDF