##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này của chúng tôi được tiến hành trong vụ Xuân 2017 trên vùng đất cát pha tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, một trong những nơi sản xuất ngô nếp ăn tươi trọng điểm của tỉnh. Mục tiêu của nghiên cứu là lựa chọn được giống ngô nếp lai có năng suất cao, sinh trưởng, phát triển tốt phù hợp với vùng đất cát pha để đưa vào sản xuất tại tỉnh. Xác định được khoảng cách, mật độ gieo trồng thích hợp làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình trồng các giống ngô nếp lai trên vùng đất cát pha tại tỉnh Phú Yên. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Các giống ngô nếp thí nghiệm đều thuộc nhóm ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng, phát triển dao động từ 67 - 71 ngày; chiều cao cây của các giống thí nghiệm thuộc loại thấp và trung bình, dao động từ 194,27 - 209,53 cm. Các giống MAX68 và HN88 là các giống ngô nếp lai có các chỉ tiêu cảm quan như độ dẻo, độ ngọt, hương thơm thích hợp để sản xuất ngô ăn tươi tại địa phương. Xác định được 2 giống có năng suất cao là MAX68 (129,92 tạ/ha) và HN88 (121,6 tạ/ha) cả 2 giống này đều cho năng suất cao nhất ở mức mật độ 62.000 cây/m2
do vậy có thể tăng mật độ trồng dày hơn để có thể tăng năng suất tối đa. Hai giống có năng suất thấp hơn giống đối chứng là MX4 (53,87 - 60,16 tạ/ha) và MX6 (63,73 - 73,92 tạ/ha).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo