Trở lại chi tiết bài báo Điều tra tình hình gây hại và biện pháp quản lý cỏ dại hại lúa ở Quảng Trị Tải Download PDF