Trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu mật độ trồng đối với hai giống lạc TB25 và TK10 trong vụ xuân 2017 tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên Tải Download PDF