##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Việc bổ sung những chế phẩm sinh học vào thức ăn trong nuôi trồng thủy sản là một biện pháp thay thế tốt cho việc sử dụng kháng sinh và thuốc hóa học trong phòng và trị bệnh thủy sản. Đề
tài được thực hiện với mục đích tìm ra dòng thuộc Lactobacillus sp. có những đặc tính tốt để sản xuất probiotics và bacteriocin trong phòng và trị bệnh cho tôm sú (Penaeus monodon). Từ các mẫu tôm sú
thu ở 8 huyện thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã phân lập được 20 dòng thuộc Lactobacillus spp.
Ngoại trừ dòng NH2, thì 19 dòng được phân lập đều tạo bacteriocin thô có khả năng ức chế vi khuẩn Gram (-) chỉ thị (Escherichia coli ATCC® 25922™) với đường kính vòng vô khuẩn từ 11,7 tới 16,3
mm. Dòng NH1 là dòng vi khuẩn acid lactic có khả năng kháng Escherichia coli tốt nhất trong 20 dòng được phân lập, do đó, dòng NH1 được định danh là Lactobacillus plantarum, bằng phương pháp
giải trình tự 16S ribosomal RNA (97%) kết hợp với phân tích đặc điểm hình thái và sinh hóa. Hoạt tính bacteriocin thô của dòng NH1 tăng gấp đôi (160 AU/mL) so với môi trường đối chứng MRS lỏng
(80 AU/mL) khi bổ sung dịch chiết nấm men 2% và 3% w/v. Cuối cùng, hoạt tính bacteriocin thô của dòng NH1 giảm phân nửa (40 AU/mL) khi môi trường bổ sung peptone 3% w/v và glucose 3% w/v.


ISOLATION OF LACTOBACILLUS SP. FROM GIANT TIGER PRAWN (PENAEUS MONODON) HAVING ANTIMICROBIAL ACTIVITY IN BAC LIEU AND CA MAU PROVINCE, VIETNAM


ABSTRACT
The application of effective probiotics in shrimp aquaculture is an excellent alternative for chemicals and antibiotics to prevent disease control. The study was conducted to isolate the Lactobacillus sp. strains having good characteristics to produce probiotics and bacteriocin for using in giant tiger prawn (Penaeus monodon). Twenty Lactobacillus spp. strains were isolated from gastrointestinal tract of P. monodon which were sampled from 8 districts in Bac Lieu and Ca Mau province, Vietnam. Except from NH2 isolate, the others inhibited Escherichia coli ATCC® 25922™, and their diameters of inhibition zone ranged from 11.7 to 16.3 mm. It was NH1 isolate that the lactic acid bacterium produced crude bacteriocin at best among 20 isolates. The result of 16S ribosomal RNA gene and morphological and biochemical characteristics, NH1 strain was identified as Lactobacillus plantarum (97% identity when searching on Genbank of NCBI). Further experiments on NH1 showed that in MRS broth supplemented with yeast extract at 2% and 3% (w/v), bacteriocin production was doubled to 160 AU/ml compared with 80 AU/ml of MRS broth (control medium). In contrast, in MRS broth supplemented with peptone and glucose at 3% (w/v), bacteriocin production of NH1 strain was decreased to 40 AU/ml.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)