##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu thực trạng sản xuất quýt Hương Cần được tiến hành ở hai vùng trồng chủ yếu tại phường Hương Toàn (thị xã Hương Trà) và xã Phong Thu (huyện Phong Điền). Kết quả nghiên cứu cho thấy: giống quýt Hương Cần có nguồn gốc bản địa, trong mùa ngập úng có khả năng chịu được từ 9 - 10 ngày. Cây thích nghi với nhiệt độ từ 26 - 30 0 C là chủ yếu, cần ít nước, chịu được gió lớn và phù hợp với đất phù sa. Diện tích trồng còn hạn chế, các hộ có diện tích trồng lớn chiếm tỷ lệ thấp, tuổi vườn dao động khá lớn. Điều kiện trồng trọt rất thuận lợi về vị trí trồng, loại đất và độ thoát nước. Tất cả các hộ dân đều chú ý đến việc bón phân cho cây quýt, các loại phân chủ yếu là phân hữu cơ và vô cơ, phân bón lá rất ít sử dụng. Tùy từng hộ nông dân có thể sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp các loại phân với nhau. Trong đó, 100% số hộ bón phân vô cơ (3 - 4 lần/năm) và bón phân hữu cơ tập trung 1 lần/năm. Về phòng trừ bệnh ở hai điểm điều tra cho thấy dao động từ 2 - 3 lần/năm và sử dụng 6 - 7 loại thuốc. Thu nhập hằng năm của các hộ trồng quýt khá cao, đạt 6 - 28 triệu đồng (Hương Toàn và Phong Thu). Để quýt Hương cần đóng vai trò ngày càng quan trọng trong kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh cần tiến hành chọn cây đầu dòng, phục tráng để nhân giống; quy hoạch vùng sản xuất phù  hợp, cần làm tốt công tác khuyến nông để phổ biến rộng rãi biện pháp kỹ thuật thâm canh cây quýt.


PRODUCTION STATUS OF HUONGCAN TANGERINE IN THUA THIEN HUE PROVINCE


ABSTRACT


The study was conducted at two mainly producted sites namely Huong Toan commune (Huong Tra town) and Phong Thu commune (Phong Dien district) in Thua Thien Hue province. The results show that almost Huong Can tangerine cultivar is an indigenous variety with high tollerance to the wet condition from 9 to 10 days during the flooding season. In addition, the optimum temperature of this cultivar ranges from 26ºC to 30ºC. The plant needs a little water, put up with high wind intensitive and is suitable for alluvial soil. The research also indicates that most of the households have the tangerine area from 500 to 2,000 m 2 with the proportion of households having the large cultivated area (above 3,000 m 2 ) is low (from 3.3% to 10.0% of total investigated households). Also, the tangerine age at investigated households is the big fluctuation, from 5 to 15 years old. The cultivation techniques for tangerine cultivar of almost local farmers is partly met the requirement, but it is not popular for all households. All the households have paid attention to fertilize the tangerine with the main manure is organic and inorganic fertilizers, leaf fertilizer is very little used. Each household may use individual or combination of fertilizers. In which, 100% households apply inorganic fertilizers (3 - 4 times/year) and concentrate organic fertilizer one time/year. Disease prevention of citrus in two survey sites showed that the fluctuation of 2 - 3 times a year and use 6 - 7 drugs. The annual income of the growers is quite high, reaching VND 6 - 28 million (Huong Toan and Phong Thu). As Huong Can tangerine plays an important role in the economic, cultural and social aspects of Thua Thien Hue province, it is necessary to revigorate and select the best of tangerine trees and implement rural extension activities effectively to widespread intensive cultivation techniques of tangerine cultivar.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Mục
Bài báo

Most read articles by the same author(s)