Trở lại chi tiết bài báo Sự lưu hành của Porcine circovirus type 2 (PCV2) trên lợn được nuôi tại một số trại thuộc các huyện phía bắc tỉnh Nghệ An Tải Download PDF