Trở lại chi tiết bài báo Kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2016 tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế Tải Download PDF