Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế được phê duyệt trong danh mục tạp chí khoa học tính điểm 2019

2019-07-18

Căn cứ theo quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm cụ thể như sau:
– Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp: 0,5 điểm (Xem chi tiết tại đây)
– Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0,25 điểm (Xem chi tiết tại đây)
Và được tính từ các số xuất bản từ năm 2019.