Tổng biên tập : PGS.TS Huỳnh Văn Chương

Chủ tịch hội đồng biên tập: PGS.TS Lê Văn An