Tổng biên tập: PGS.TS Huỳnh Văn Chương

Chủ tịch hội đồng biên tập: PGS.TS Lê Văn An

Thư ký tòa soạn: TS. Phạm Hữu Tỵ

Ban biên tập

GS.TS Lê Đức Ngoan

PGS.TS Đặng Thái Dương

PGS.TS Trần Đăng Hòa

PGS.TS Hoàng Thị Thái Hòa

PGS.TS Đinh Thị Bích Lân

PGS.TS Phùng Thăng Long

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ

PGS.TS Lê Đình Phùng

PGS.TS Lê Thị Hoa Sen

PGS.TS Trương Văn Tuyển

TS. Nguyễn Văn Huế

TS. Nguyễn Quang Lịch

TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh

TS. Nguyễn Ngọc Phước

TS. Trần Nam Thắng

TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

ThS. Nguyễn Đăng Nhật

Ban trị sự

ThS. Trần Thị Phương Nhi

ThS. Nguyễn Duy Ngọc Tân

CN. Trần Thị Quỳnh Tiến