Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế
Điện thoại: +84 234.3522.535; +84 234.3525.049
Fax: +84 234.3524.923

Liên hệ Tổng biên tập

Ban biên tập Tạp chí
Phone +84 234.3525.049

Liên hệ hỗ trợ

Trần Thị Phương Nhi
Phone 0906528687